Hvor bred er egentlig definisjonen for kultur i Norge?

I Norge er det bred enighet om at vi har et ganske vidt kulturbegrep, men stemmer dette egentlig? Her skal vi undersøke kulturbegrepet litt nærmere, og se om ikke det er begynt å omfavne en del nye tendenser, som vi kanskje ikke ville oppfatte som værende en del af kulturbegrepet for bare få år siden.

Hva er kultur i dag?

Hva man definerer som kultur, kan i stor grad også avhenge av kulturforskjeller. Kultur er ikke det samme for alle, og det er vanskelig å samstemme en absolutt oppfatning om hva dette begrepet egentlig innebærer. En ting som er helt sikkert, er at kulturbegrepet er i utvidelse og blir utfordret hele tiden. Det er takket være spennende impulser fra utlandet, og at tidligere uetablerte plattformer for kultur blir mer og mer etablerte. Her er internett selvfølgelig en sentral faktor. For kan det egentlig stemme, at kulturforståelsen vår skapes og formes mer og mer online?

Er kultur bare høykultur?

Vi har en tendens til å tenke på kultur innenfor rammene av det vi tradisjonelt sett omtaler som høykultur. Selv om dette er kategorier som også oppfordrer normene for hva kulturbegrepet innebærer, blir klassisk musikk, ballett, opera, teater og arthaus-film typisk oppfattet som høykultur, eller finkultur som det også kalles.

Men det er viktig å understreke at kultur kan være mange ting, og folkelig kultur er ikke noe som er dårligere enn finkultur, det utfordrer bare vår tradisjonelle oppfatning av kulturen. Og det har vi kanskje godt av?

Den digitale revolusjonen har skapt sin helt egen kultur

Det er jo ikke til å stikke under stol, at den digitale revolusjonen har skapt sin helt egen kultur. Gjennom den globaliseringen som vi opplever online, får vi nemlig en kulturutveksling i et omfang og tempo, som vi aldri har sett maken til i menneskets historie. Det fører også til at kulturbegrepet blir drastisk utvidet.

Dette omfavner blant annet subkulturelle fenomener, men ikke minst populærkulturen. Innenfor populærkulturen finner vi blant annet spill, som er blitt en hel digital kunstform i seg selv.

Spill er en voksende del av vår kultur

Online strategispill eller casinspill med Cashback, uansett hva du velger å spille, så er spill en drastisk voksende del a vår kultur. Det manifesterer seg på mange måter, for det er viktig å understreke, at spill ikke bare er en ting. Det former seg også sosiale allianser og nye bekjentskaper på tvers av kloden gjennom spill, som bidrar til ytterligere kulturutveksling gjennom et onlinefenomen.

Online dataspill som konkurransesport er også i ferd med å bli en voksende milliardindustri. Man spår blant annet at e-sport kan bli like stort som NFL i årene som kommer, og da sport også på mange måter kan sies å falle inn under kulturbegrepet, er det en ytterligere bekreftelse på at spillekulturen flettes inn i det vi kaller mainstream, eller populærkulturen. Det er også blitt utrolig populært å livestreame når man spiller på nettet, så følgere fra hele verden kan følge med på skjermen din mens du spiller. Dette har lenge vært et populært fenomen på YouTube, men har nå flyttet seg i stor grad over til plattformen Twitch.

Det er med andre ord ingen tvil om at dette vil bli et voksende kulturelt fenomen. Kultur handler jo dypest sett om hva som definerer oss som mennesker, som folk, og derfor er det vi velger å gjøre, hvilken underholdning vi velger å konsumere, en stor grad av denne oppfatningen. Som nå er blitt global.